Referent Oddělení řízení ICT projektů

31. 1. 2023 0 Comments

Web Státní zemědělský intervenční fond

Pomáháme českému zemědělství

V rámci role project office manažera se jedná o tyto aktivity (činnosti):
–  Administrativní podpora projektového manažera
– Plánování, příprava a organizace jednání a schůzek, ať už osobních nebo na on-line platformách, dle plánů a pokynů Projektového manažera
–  Komunikace a koordinace aktivit s jinými útvary PA a dodavateli/subdodavateli
–  Zajišťování správy dokumentace (protokoly, zápisy,…) projektů a programů
–  Distribuce zápisů a podkladů zainteresovaným osobám
–  Udržování informační báze (sklad informací o projektech a projektovém řízení)
–  Správa a koordinace procesů, postupů a nástrojů projektového řízení
–  Správa a evidence smluv ve vazbě na projekty
–  Asistence při finančním řízení projektu
–  Reporting
–  Ad hoc úkoly projektové kanceláře

Požadujeme
– vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
– praxe s řízením projektů výhodou (ne podmínkou)
– znalost principů projektového řízení
– samostatnost, přizpůsobivost (flexibilita), komunikativnost, kreativita, smysl pro týmovou práci, organizační schopnosti, asertivita, proaktivní přístup k řešení úkolů

Termín pro podání přihlášek: do 15. 2. 2023, celá adresa: https://www.szif.cz/cs/kariera?portalAction=detail&kon=00001547#konkurz_detail

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.