kontrolor Oddělení podpory interního auditu

5. 6. 2023 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Praha

Web Státní zemědělský intervenční fond

Pomáháme českému zemědělství

Kontrolor na této pozici provádí činnosti jako je:

  • vnitřní kontrola dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v rámci organizace (s občasnými návštěvami na regionálních odborech SZIF). Vnitřní kontrolu kontrolor provádí zejména z hlediska hospodárného využívání zdrojů, ochrany majetku, dodržování právních a vnitřních předpisů. Vyhotovuje zprávu o provedené kontrole, komunikuje s kontrolovanými osobami v rámci SZIF, podílí se na sestavení plánu kontrolní činnosti,
  • podílení se na zpracování/aktualizaci vnitřních předpisů v oblasti vnitřní kontroly,
  • kontrola dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2022/127 u subjektů, na které SZIF delegoval některé své činnosti,
  • zajišťování ve spolupráci s příslušnými organizačními útvary SZIF vyřizování stížností, oznámení a podnětů předaných a postoupených SZIF.

Pro přihlášení požadujeme:

  • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu
  • Dále uvítáme zkušenosti s prováděním vnitřní kontroly, znalost účetnictví a znalost anglického jazyka.
  • Také řidičský průkaz sk. B je výhodou

Více informací včetně způsobu přihlášení a poskytovaných benefitů naleznete zde: https://www.szif.cz/cs/kariera?portalAction=detail&kon=00001642#konkurz_detail

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.