referent Oddělení projektových opatření

26. 4. 2022 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Praha
  • Mzda: 25.130,- - 37.030,-

Web Státní zemědělský intervenční fond

Pomáháme českému zemědělství

Referent administruje příjem žádostí o dotaci PRV včetně všech následných kroků. Administruje Hlášení o změnách k žádostem a projektům PRV a OP Rybářství. Dále administruje práce spojené s přípravou podkladů pro výběr projektů na projektová opatření PRV a OP Rybářství. Také spolupracuje s regionálním právníkem při vyhotovení Dohody/Dodatků k Dohodám s příjemci dotace z PRV. Předává prostřednictvím IS podklady pro doporučení projektů, provádí administraci dotačních programů v rámci národních dotací poskytovaných dle Zásad a také poskytuje vstupní informace žadatelům o dotaci.

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.