Referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS

27. 1. 2023 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Semily
  • Mzda: 27.390 - 38.370
  • Telefon: +420 703 197 130

Web Státní zemědělský intervenční fond

Pomáháme českému zemědělství

Referent zastupuje Fond a ministerstvo zemědělství v rámci své územní působnosti a plní úkoly vyplývající ze zákona č.252/1997 Sb. o zemědělství a souvisejících právních předpisů. Dále referent zajišťuje aktualizaci evidence využití půdy LPIS, příjem a administraci Jednotné žádosti, administraci národních dotací a dotací na mimořádné události. Také spolupracuje s PGRLF a provádí statistické zjišťování dat v rámci žňového zpravodajství, provádí kontroly na místě v rámci aktualizace evidence půdy LPIS a kontroly na místě vybraných dotačních titulů národních dotací.

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.