referent Oddělení metodiky OP Rybářství

14. 6. 2022 0 Comments

Web Státní zemědělský intervenční fond

Podpora zemědělství

Referent zajišťuje metodiku k administraci opatření OP Rybářství. Zajišťuje obecnou gesci (implementaci, tvorbu systému, SW) a administraci projektů. Zpracovává a aktualizuje směrnice k metodice v návaznosti na nastavené gesce v oddělení včetně zajištění oblasti informačního systému. Spolupracuje na tvorbě a aktualizace Pravidel pro žadatele Operačního programu Rybářství. Vyhodnocuje kritická místa a rizikové oblasti v procesu administrace podpor. Provádí koordinace, metodická vedení, školení, kontroly  a poradenské činnosti pro zaměstnance Regionálních odborů SZIF v oblasti své působnosti. Dále provádí poradenskou a konzultační činnost pro žadatele.

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.