Pokusník – ZS Chrlice

26. 7. 2022 0 Comments

Web UKZUZ UKZUZ

UKZUZ

 • Ø  Samostatný výkon státního dozoru pro registraci krmiv, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a certifikaci rozmnožovacího materiálu a pro ochranu půdy a kontrolu vstupů do půdy včetně biologického a laboratorního zkoušení.
 • Ø  Vykonávat technické práce při zakládání, ošetřování a sklizni pokusů na základě metodických pokynů hlavního specialisty pro plodiny nebo vedoucího oddělení.
 • Ø  Zajišťovat příjem a evidenci osiv do odrůdových zkoušek a jejich reexpedici na pokusné lokality.
 •   Provádět u příslušných odrůdových zkoušek pozorování znaků dle metodik a vést o tom přehledné záznamy.
 •   Provádět rozbory vzorků rostlin za vegetace.
 •  Odebírat vzorky pro morfologické, chemické a fyzikální rozbory.
 •   Po sklizni zabezpečovat odborný dozor nad morfologickými, fyzikálními, chemickými a dalšími rozbory.
 •   Operativně připravovat data z příslušných odrůdových zkoušek a předávat je hlavnímu specialistovi pro plodiny.
 •  Vykonávat další činnosti souvisejících s odbornou náplní odboru a s pracovním zařazením zaměstnance.
 • Skladník na stanici.
 • Plnit odborné úkoly dle pokynů nadřízeného.

Požadavky: SŠ s maturitou, ŘP sk. B

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.