Inspektor – Oddělení terénní inspekce

3. 5. 2022 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Praha

Web ÚKZÚZ

Popis základních činností:

  •  komplexní výkon inspekčních činností v oblasti kontrol a uznávacího řízení osiva a sadby
  •  přehlídky množitelských porostů
  • vzorkování osiva a sadby
  • kontroly oběhu osiva a sadby
  • kontroly dodavatelů, kontroly provozů a skladů pro výrobu osiva a sadby
  • kontroly pověřených vzorkovatelů a přehlížitelů
  • činnosti spojené se sledováním výskytu škodlivých organismů

Požadavky: vysokoškolského vzdělání v bakalářském či magisterském studijním programu, ŘP sk. B

 

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.