Inspektor-Oddělení kontroly zemědělských vstupů

9. 8. 2022 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Prostějov

Web UKZUZ UKZUZ

UKZUZ

·         Komplexní výkon inspekční činnosti v oblasti přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a půdy.

·         Příprava podkladů pro zahajování správních řízení.

·         Dozor nad postupy uplatňovanými při používání, výdejem, skladováním a distribucí přípravků na ochranu rostlin.

·         Organizace, provádění školení a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

·         Sběr a zpracování dat o spotřebě přípravků na ochranu rostlin.

·         Odběr vzorků přípravků na ochranu rostlin, hnojiv, rostlinného materiálu a půdy.

·         Samostatný výkon odborného dozoru nad dodržováním stanovených právních předpisů ČR a EU.

Požadavky: VŠ vzdělání v oboru zemědělství a lesnictví, ekologie a ochrana životního prostředí, přírodní vědy a nauky, ŘP sk. B

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.