Výzkumný/vědecký pracovník v oboru ochrana rostlin se zaměřením na fytopatologii

14. 2. 2023 0 Comments

Náplň práce: –        detekce chorob na rostlinách –        výzkum účinnosti fungicidů a agrotechnických opatření na snížení napadení porostů polních plodin chorobami –        hodnocení agroekologického významu škodlivých činitelů v polních plodinách –        hodnocení negativních dopadů fungicidů na necílové organismy v agrocenózách –        ověřování možností využití moderních technologií (zemědělství 4.0) pro snížení napadení polních plodin chorobami –        tvůrčí aplikace …