Kontakt

Kontakt pro podniky zejména z oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství, potravinářství:

Vlastimil Mikšíkmiksik@af.czu.cz, tel.: 737 185 733
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Česká zemědělská univerzita v Praze


Kontakt v rámci výzvy MZe a tří zemědělských univerzit:

Přemysl Gubanicareercenter@czu.cz, tel.: 776 738 129
Česká zemědělská univerzita v Praze