Laboratorní technik

30. 5. 2022 0 Comments

Vzorkování a provádění kontroly surovin a obalů na příjmu dle specifikací a instrukcí, inspekce na vstupu (kontrola dokumentace, senzorické hodnocení), vzorkování a kontrola meziproduktů i hotových výrobků, testování pomocí chromatografie HPLC a dalších chem. anal. metod, testování vzorků s možným vlivem na životní prostředí, zodpovědnost za řádné označování vstup. materiálů, vyřazování materiálů při neshodě, ověřování …