Referent Oddělení podpory aplikací

13. 11. 2023 0 Comments

Zajištění administrace rolí, správa uživatelských oprávnění v systému SAP včetně přihlašovacích údajů do IS SZIF, administrace kmenových dat, role operátora interní registrační autority SZIF (vydávání, údržba a zneplatnění kvalifikovaných zaměstnaneckých certifikátů). Dále tvorba a úprava aktivních PDF formulářů a správa šablon VUSTE. Analytik Service desku, uživatelská podpora. Údržba organizačních norem.