EIT RIS Fellowships a Talents

18. 3. 2024 0 Comments

  • Stáž
  • Kdekoli

Web EIT Food Hub

Spouštíme přihlášky do programu EIT Food RIS Fellowships a Talents 2024

Rozvíjejte svůj talent během placené stáže ve velkých evropských firmách, start-upech, výzkumných a dalších organizacích!

Špičkové technologie, marketing, komunikace, inovace, moderní laboratoře – to vše a ještě více na vás čeká během placené stáže v programu EIT Food RIS Fellowships a Talents 2024!

Pro koho je program určen?

 

EIT Food nabízí placené stáže v délce 3-6 měsíců, a to v následujících dvou programech:

 

RIS FELLOWSHIPS

·       pro studenty (min. Bc.) nebo absolventy magisterského studia (do dvou let po ukončení)

·       stipendium ve výši 800-1500 €/měsíc (v závislosti na variantě stáže).

 

RIS TALENTS

·       pro doktorandy a mladé post-doktorandy (do dvou let po ukončení)

·       stipendium ve výši 950-2000 €/měsíc (v závislosti na variantě stáže).

 

Program RIS Fellowships a Talents nabízí stáže studentům a absolventům S RŮZNÝM VZDĚLÁNÍM, jako např.

·       marketing, projektové řízení, analýza dat, průzkum trhu, prodej, IT, programování, apod.

·       biologie, chemické inženýrství, potravinářství, potravinářské technologie, procesní inženýrství, farmaceutické technologie, apod.

Je možné zvolit jednu z těchto variant:

·       Online, on-site nebo hybridní variantu

Co mohu získat, když se přihlásím do programu RIS Fellowships nebo RIS Talents?

 

·       Praktické zkušenosti při řešení skutečných případů z průmyslové a výzkumné praxe

·       Možnost rozvíjet své kompetence: kreativní řešení problémů a kritické myšlení

·       Mentoring od uznávaných odborníků ve svém oboru

·       Vylepšení životopisu a možnost navázat nové kontakty

·       Obohatit se o poznání jiné země a poznat jinou kulturu

Jak se přihlásit?

 

Přihlášku je nutné podat nejpozději do 24. března 2024

Vyplňte krátkou online přihlášku a nahrajte minutové video:
·       Pro program RIS Fellowships
·       Pro program RIS Talents
Link pro registraci: ZDE
Link pro registraci: ZDE

Budeme vás podporovat ve všech fázích výběrového procesu a při vlastní stáži.

Více informací o programu najdete ZDE
Přečtěte si také sekci FAQ, odpovědí na často kladené otázky a podívejte se na krátké video z předchozího ročníku. Můžete si poslechnout i podcasty s úspěšnými absolventy předešlých ročníků ZDE.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na místní koordinátory projektu (na Moniku Tomaniovou, monika.tomaniova@vscht.cz; tel.: 731 625 010), na Editu Ryšlavou (edita.ryslava@vscht.cz), nebo organizátory stáží (Iga Bałauszko,  Iga.Balauszko@wz.uw.edu.pl).

EIT Food Hub Czech Republic

http://www.eitfoodrisfellowships.eu

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.