vedoucí farmy prasnic

14. 2. 2024 0 Comments

Web INTEGRO, a.s.

Jedná se o farmu s cca 1200 ks prasnic. Vedení kolektivu 14 zaměstnanců, organizace práce na všech úsecích od inseminace přes porodny prasnic až po předvýkrmy, vedení předepsané evidence. K dispozici služební telefon, notebook, osobní auto k soukromým účelům.

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.