Obsazení pozice jednatele/jednatelky společnosti Statek Kašperské Hory, s. r. o.

1. 8. 2023 0 Comments

Web Město Kašperské Hory

Náplň práce: zodpovědnost za komplexní řízení zemědělské společnosti dle smlouvy o výkonu funkce

Pracoviště: Kašperské Hory, termín nástupu: 01.10.2023 nebo dle dohody.

Požadavky na uchazeče:

–        nejlépe vysokoškolské vzdělání zemědělského směru s příslušnou praxí s řízením zemědělském provozu po dobu alespoň 5 let,

–        znalost platné související legislativy,

–        znalost ekonomiky zemědělského hospodářství,

–        manažerské, organizační, řídící a komunikační schopnosti,

–        orientace v oblasti využití a zpracování dotačních titulů v zemědělství,

–        vysoké pracovní nasazení, flexibilita, zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům,

–        znalost práce na PC,

–        trestní bezúhonnost,

–        řidičské oprávnění skupiny „B“.

 

Nabízíme:

–        zázemí městské organizace,

–        dobré pracovní podmínky a profesionální přístup,

–        odpovídající mzdové ohodnocení,

–        zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, telefon, notebook, služební vůz, životní pojištění a penzijní připojištění),

–        výkon práva myslivosti ve vlastní honitbě,

–        možnost služebního bytu.

 

Zájemce podá písemnou přihlášku, která bude obsahovat:

–        jméno, příjmení a titul uchazeče,

–        datum a místo narození uchazeče,

–        státní příslušnost uchazeče,

–        místo trvalého pobytu uchazeče,

–        číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

–        datum a podpis uchazeče,

–        platný e-mailový a telefonický kontakt.

 

K přihlášce zájemce doloží:

–        životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (zasláním požadovaných materiálů současně zájemce potvrzuje, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné),

–        výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

–        kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

–        souhlas se získáním, zpracováním a uchováním osobních údajů.

 

 

V případě zájmu o další informace, návštěvu společnosti, provozu atd. je možné kontaktovat starostu města na tel. 602 464 828.

 

Přihlášky do výběrového řízení je možné zaslat do 11. září 2023 do 12.00 hodin na adresu: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám starosty města Jana Voldřicha, DiS. Obálku s listinnými přihláškami zájemce výrazně označí „VŘ STATEK – NEOTEVÍRAT“.

 

Předpokládaný termín osobních pohovorů: 18. září 2023 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Kašperské Hory (budova radnice, náměstí, 1. patro).

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.