Ministerský rada v oddělení bezpečnosti potravin

5. 3. 2024 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Praha 1
  • Mzda: od 30780kč do 45420 Kč
  • Telefon: 602954210

Web Ministerstvo zemědělství

Hledáme kolegu/kolegyni  na volné služební místo v odboru bezpečnosti potravin se zaměřením na:

·     Koordinaci  a zajištění, ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ), činnosti vyplývající ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (část přípravků na ochranu rostlin), vyhlášky č. 132/2018 Sb., o přípravcích a prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění;

·        Gesčně zajištění činnost Národního akčního plánu (NAP) k bezpečnému používání pesticidů v České republice v souvislosti s praktickou implementací směrnice 2009/128/ES;

·        Zajišťování dozoru nad ÚKZÚZ v oblasti přípravků na ochranu rostlin;

·        Připravuje návrhy rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí ÚKZÚZ vztahující se k problematice přípravků na ochranu rostlin;

Více informací na našich stránkách, nutnost přihlásit se dle pokynů.

ttps://eagri.cz/public/portal/mze/ministerstvo-zemedelstvi/volna-pracovni-mista/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-ministerskeho-rady-v-odboru-bezpecnosti-potravin-v-oddeleni-bezpecnosti-potravin-v-ministerstvu-zemedelstvi

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.