Práce v oddělení OZE a environmentálních strategií

5. 3. 2024 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Těšnov 17, Praha 1
  • Mzda: platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč
  • Podrobné informace o přihlášení se naleznete našich stránkách.
  • Telefon: +420221812036

Web Ministerstvo zemědělství

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

•           celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku zemědělské prvovýroby včetně vedení správních řízení dle zákonů vztahujících se k zemědělské prvovýrobě,

•           tvorba a úprava dokumentů, postupů a metodik pro oblast agrobiodiverzity a genetických zdrojů pro výživu a zemědělství a zpracování dalších materiálů dle zadání,

•             spolupráce na realizaci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství včetně kontroly jeho účastníků, Nagojské úmluvy a dalších souvisejících úmluv a programů,

•             příprava podkladů a osobní účast na mezinárodních jednáních v oblasti genetických zdrojů a agrobiodiverzity.

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.