Odborný referent/odborný referentka v oddělení veřejné podpory v odboru pro vztahy s EU

19. 7. 2022 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Praha 1
  • Mzda: 13.pl.tř.
  • Telefon: 221812918

Web Ministerstvo zemědělství

Zajímají Vás digitální technologie a umělá inteligence z pohledu

• Koordinační a poradenská činnost v oblasti veřejné podpory pro odvětví zemědělství, rybářství a lesnictví,
• spolupráce a komunikace s poskytovateli veřejných podpor při přípravě dotačních programů a při notifikačních řízeních před Evropskou komisí,
• komunikace s Evropskou komisí, Stálým zastoupením ČR při EU a partnerským Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
• posuzování souladu připravovaných nebo stávajících dotačních programů s předpisy EU,
• účast na jednáních příslušných pracovních skupin v EU,
• spolupráce na úpravě předpisů EU v oblasti veřejné podpory.

Více podrobnějších informací o výběrovém řízení na našem webu v oddělení Volná pracovní a služební místa

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.