referent/referentka v oddělení investic a rozpočtu – zaměření na veřejné zakázky

5. 2. 2024 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Praha 1, Těšnov
  • 13. platová třída USD / Year
  • Mzda: 13. platová třída
  • Telefon: 602954210

Web Ministerstvo zemědělství

Zadávání veřejných zakázek v odboru vnitřní správy v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v souladu se směrnicí ministra zemědělství pro zadávání veřejných zakázek, plní organizační úkoly z toho vyplývající a odpovídá za dodržování všech postupů podle citovaného zákona.
Zajišťování komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za použití různých druhů zadávacího řízení.
Zajišťování komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za použití různých druhů zadávacího řízení.
Administrace veřejných zakázek v prostředí elektronického tržiště.
Zajišťování centralizovaného zadávání veřejných zakázek v souladu s Rozhodnutím ministra zemědělství ČR o resortní zadávání veřejných zakázek v resortním systému centralizovaného zadávání dle usnesení vlády.
Příprava a odborné posouzení smlouvy o dílo na opravy, servis a smlouvy o nájmu a pronájmu prostor ministerstva a dohlížení na evidenci smluv.

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.