Odborný/á referent/ka v oddělení hospodářských zvířat

5. 4. 2024 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Praha
  • 21710 Kč -31820 Kč USD / Year
  • Mzda: 21710 Kč -31820 Kč

Web Ministerstvo zemědělství

Přijďte k nám pracovat.

–       Vedení správních řízení a zajištění odborného zpracování rozhodnutí v souladu se správním řádem při rozhodování o žádostech o náhradu nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami podle veterinárního zákona.

–       Zajištění přípravy správních aktů, které ministerstvo vydává na základě odvolání proti správním rozhodnutím.

–       Vykonávání funkce zástupu v nepřítomnosti pracovníka/-ce sekretariátu Odboru živočišných komodit a ochrany zvířat MZe.

V souvislosti s vykonávanými činnostmi provádění zpracování osobních údajů v souladu s právními a vnitřními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Více info: https://eagri.cz/public/portal/mze/ministerstvo-zemedelstvi/volna-pracovni-mista/odborny-a-referent-ka-v-oddeleni-hospodarskych-zvirat

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.