referent Oddělení specifických kontrol

6. 6. 2022 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Praha
  • Tato pozice byla obsazena
  • Mzda: 35.000 - 48.000

Web Státní zemědělský intervenční fond

Podpora zemědělství

Referent zajišťuje obecné gesce v oblasti kontrol ex-post projektových opatření Programu rozvoje venkova. Provádí fyzické kontroly ex-post u příjemců dotace u projektových opatření PRV. Provádí část vlastní administrace Technické pomoci v PRV a operačního programu Rybářství (autorizace). Vyhotovuje Stanoviska pro zahájení řízení o vratkách dotací. Vyhledává a prověřuje kritická místa a rizikové oblasti v kontrolním procesu za účelem jeho optimalizace. Zpracovává a aktualizuje metodiky pro oblast ex-post kontrol projektových opatření rozvoje venkova. Zpracovává požadované podklady pro Evropskou komisi.