referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS

10. 2. 2022 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Rokycany
  • 30.000 - 40.000 USD / Year
  • Tato pozice byla obsazena
  • Mzda: 30.000 - 40.000

Web Státní zemědělský intervenční fond

Podpora zemědělství

Referent zastupuje Fond a ministerstvo zemědělství v rámci své územní působnosti a plní úkoly vyplývající ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, aktualizuje evidenci využití půdy (LPIS) včetně související kontrolní činnosti, komunikuje se žadateli o dotace z národních zdrojů a vybrané podpory z fondů EU, distribuuje příslušné formuláře, eviduje přijaté žádosti vč. provádění formální kontroly jejich správnosti a administrace v souladu s příslušnými předpisy, zajišťuje podporu podávání elektronických žádostí a statistického zjišťování dat a jejich aktualizaci, spolupracuje s PGRLF. Provádí kontroly na místě u žadatelů podle stanovených postupů a dle plánu kontrol včetně zpracování kontrolních protokolů u vybraných dotačních titulů národních dotací.