referent Oddělení vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů (Praha)

31. 3. 2022 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
  • 30.000 - 40.000 USD / Year
  • Tato pozice byla obsazena
  • Mzda: 30.000 - 40.000
  • Telefon: 731 633 988

Web Státní zemědělský intervenční fond

Podpora zemědělství

Referent zajišťuje přípravu, realizaci a vyhodnocování vzdělávacích akcí pro zaměstnance Fondu a komplexní samostatné vedení související agendy. Podílí se na tvorbě strategie vzdělávání, plánů vzdělávání a souvisejícího plánu rozpočtu. Spolupracuje na organizaci vzdělávacích akcí z dotací EU a připravuje žádosti o dotace a žádosti o proplacení. Administruje personální procesy v IS OKbase (vzdělávání). Spolupracuje na agendě hodnocení zaměstnanců a ÚZ. Vytváří a aktualizuje vnitřní předpisy Fondu v souladu s aktuální legislativou. Zpracovává podklady a dokumenty pro auditní a kontrolní orgány.