Referent Oddělení řízení fyzických kontrol na místě IACS

3. 11. 2021 0 Comments

Web Státní zemědělský intervenční fond

Budete se zabývat analýzou legislativy České republiky a EU za účelem vytváření a aktualizace kontrolních systémů/postupů pro ověřování podmínek svěřených opatření. Budete zajišťovat školení terénních inspektorů v rámci Regionálních odborů SZIF, kteří provádějí kontrolní činnost.
V terénu se budete zabývat posuzováním kvality kontrol, tj. ověřování dodržování kontrolních systémů/postupů prováděných terénními inspektory. Budete pracovat s měřickými přístroji v terénu (GPS Trimble) a následně zpracovávat zjištěná data. Dále budete vytvářet závěrečné a výroční zprávy založené na analýze výsledků za kontrolní období v rámci svěřených opatření. Budete vytvářet postery (plakáty) v rámci svěřených opatření obsahujících základní informace za kontrolní období, kterými je zajišťováno PR se zemědělskou veřejností.

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.