Odborný referent/Vrchní referent – pokusník Dobřichovice

29. 4. 2024 0 Comments

Web Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Popis základních činností:  Vykonávání technických prací při zakládání, ošetřování a sklizni pokusů podle metodik a pokynů hlavního specialisty nebo vedoucího oddělení.  U příslušných odrůdových zkoušek pozorování znaků podle metodik a následné vedení přehledných záznamů.  Zpracovávání výsledků odrůdových zkoušek a příprava podkladů pro vydání rozhodnutí.

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.