ENVIRONMENTALISTA – KRAJINÁŘ

23. 9. 2022 0 Comments

  • Částečný úvazek
  • Plný úvazek
  • Kdekoli
  • Telefon: 728 733 856

Web YOTTABE

Do našeho týmu hledáme člověka, který se bude zabývat klima-adaptační diagnostikou.

Klima-adaptační diagnostika je produkt vyvinutý Národním ústavem pro integrovanou krajinu, z.ú. (NÚIK). Umožňuje obcím, městům i soukromým subjektům identifikovat zranitelnost území z pohledu klimatických změn a lépe tak plánovat své investice. Součástí diagnostiky je návrh doporučených opatření včetně návrhu priorit, dle míry zranitelnosti.

Diagnostika obsahuje 3 klíčové části, které na sebe navazují. Zhodnocení vlastní zranitelnosti a zaznamenání kritických míst do mapy území,  katalog doporučených opatření a doporučené priority adaptace území. Dokument pomáhá udělat si jednoduchou strategickou úvahu nad stavem území a definovat priority adaptace do budoucnosti.

 

Náš člověk by měl:

  • znát vztahy v ekosystému, rozumět pohybu vody v krajině
  • orientovat se v oblastech zemědělství, životního prostředí a v prostředí státní správy
  • umět pracovat s daty, mapami, LPISem

Náš člověk by měl být ideálně:

  • absolventem VŠ zemědělského směru, případně studentem vyššího ročníku (životní prostředí, agrobiologie…)
  • nadšencem do krajiny s praktickou znalostí
Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.