Specialista přípravků ochrany rostlin

7. 8. 2023 0 Comments

  Posuzování odbourávání pesticidních látek v životním prostředí.   Práce s výpočetními modely pro posouzení vstupu pesticidních látek do životního prostředí.   Vypracování zpráv o hodnocení přípravků na ochranu rostlin a účinných látek v českém i anglickém jazyce.   Práce s databázovým systémem a kancelářským SW (MS OFFICE).   Komunikace se zástupci výrobců přípravků, povolovacích […]