Specialista přípravků ochrany rostlin

7. 8. 2023 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Brno
  • Telefon: +420737267678

Web UKZUZ UKZUZ

UKZUZ

  •   Posuzování odbourávání pesticidních látek v životním prostředí.
  •   Práce s výpočetními modely pro posouzení vstupu pesticidních látek do životního prostředí.
  •   Vypracování zpráv o hodnocení přípravků na ochranu rostlin a účinných látek v českém i anglickém jazyce.
  •   Práce s databázovým systémem a kancelářským SW (MS OFFICE).
  •   Komunikace se zástupci výrobců přípravků, povolovacích úřadů jiných členských zemí v českém i anglickém jazyce.
  •   Účast na jednáních a pracovních cestách v ČR i v zahraničí.

Požadavky: vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oboru zemědělství a lesnictví a veterinární vědy a nauky, biologické a chemické obory, právo a právní vědy

Tagy: , , ,

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.