Úřednice/úředník na úseku ochrany ovzduší a odpadového hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství

3. 11. 2022 0 Comments

·         zpracovává podklady pro práci samosprávných orgánů kraje ·         plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu svěřené působnosti ·         kontroluje výkon přenesené působnosti obcí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím na svěřených úsecích. ·         zajišťuje výkon státní správy podle zákona …