Úřednice/úředník na úseku ochrany ovzduší a odpadového hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství

3. 11. 2022 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Jihlava
  • 23 390-34 370 USD / Year
  • Mzda: 23 390-34 370
  • Telefon: 564602151

Web Kraj Vysočina

Moderní respektovaná instituce.

·         zpracovává podklady pro práci samosprávných orgánů kraje

·         plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu svěřené působnosti

·         kontroluje výkon přenesené působnosti obcí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím na svěřených úsecích.

·         zajišťuje výkon státní správy podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

·         koordinuje ochranu ovzduší v rámci kraje

požadujeme:

•        vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na ochranu životního prostředí, ovzduší a na odpadové hospodářství nebo příbuzné obory

•        přehled v oblasti veřejné správy

•        znalost zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

•        vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů

•        komunikační a organizační schopnosti

•        schopnost systémové práce a schopnost řešení problémů, schopnost týmové práce

•        schopnost rychle se učit

•        schopnost logického a analytického myšlení

•        dobrou znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet)

•        řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:

•        zkouška odborné způsobilosti z oblasti odpadového hospodářství

•        zkušenosti v odpadovém hospodářství a ochraně ovzduší

•        zkušenosti s výkonem správních činností v oblasti životního prostředí

•        znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

nabízíme:

•      perspektivní pozici

•      zázemí stabilní organizace

•      pracovní poměr na dobu určitou – zástup za pracovní neschopnost a následnou mateřskou, příp. rodičovskou dovolenou

•      zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení

•      plný pracovní úvazek

•      10. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

•      odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu

•      trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování

•      vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

•      pozici vhodnou i pro absolventy

Úplné znění inzerátu společně s bližšími informacemi najdete na www stránkách Kraje Vysočina v sekci volná pracovní místa, pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina. Reagovat na toto výběrové řízení můžete nejdéle do 28. 11. 2022 do 12.00 hod. Aby Vám nějaké další nové vyhlášené výběrové řízení neuniklo, můžete si zde nastavit odběr novinek.

Tagy: , ,

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.