Ředitel / Ředitelka Družstva vlastníků odrůd

4. 4. 2023 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Troubsko
  • Telefon: 420 603 851 895

Web Družstvo vlastníků odrůd, Jihlavská 320/2, Troubsko

Požadavky:
 vysokoškolské vzdělání v oboru zemědělství, ekonomie nebo práva
 5 let praxe v oboru šlechtění nebo semenářství
 zkušenosti s vedením týmu vítány
 znalost evropských a národních právních předpisů, z oblasti semenářství a právní ochrany odrůd výhodou
 znalost anglického jazyka
 aktivní řidič – řidičský průkaz skup. B

Uchazeč/uchazečka přednese při osobní účasti před výběrovou komisí svoji představu o výkonu funkce, o níž se uchází, a o koncepčních principech, které by chtěl/chtěla při své činnosti uplatňovat.
Ředitel/ředitelka nemůže být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti družstva.
K přihlášce přiložte:
 strukturovaný životopis
 doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání
 přehled dosavadní praxe
 motivační dopis

Funkční období: doba neurčitá

Místo výkonu funkce: Troubsko

Nástup: 1. ledna 2024

Přihlášky musejí být doručeny písemně v zalepené obálce na adresu družstva
nejpozději do 31. 5. 2023.

Adresa pro doručení: Družstvo vlastníků odrůd, Jihlavská 320/2, 664 41 Troubsko,
k rukám ředitele družstva, obálku označte nápisem v levém horním rohu – Výběrové řízení

Tagy:

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.