Referent/referentka odboru životního prostředí

1. 7. 2022 0 Comments

Web Město Blatná

zajišťování agend v oblasti péče o zeleň města Blatná, povolování kácení dřevin rostoucích mimo les dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.