Odborný/á referent/ka v oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum

1. 7. 2022 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Kdekoli
  • Telefon: +420221812036

Web Ministerstvo zemědělství

Zajímají Vás digitální technologie a umělá inteligence z pohledu

Náplň práce:
Příprava ucelených částí celostátní politiky výzkumu a vývoje (národní politiky výzkumu a vývoje)
a programů výzkumu a vývoje.

Konkrétní činnosti:
Podíl na zabezpečení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji na projekty financované z účelových prostředků MZe.

Administrace projektů v realizaci zahrnující zejména koordinaci procesu hodnocení, administraci změn včetně kontroly průběžných zpráv; přípravu podkladů k uzavírání smluv aj.

Práce s informačními systémy pro administraci veřejných soutěží a realizovaných projektů.

Účast na veřejnosprávních kontrolách řešených projektů.

Koordinace soutěže o Ceny ministra zemědělství za nejlepší realizované výsledky výzkumu.

Vypracování stanovisek, rozborů a dalších podkladových materiálů resortního a mezirezortního charakteru.

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.