Odborný/á referent/ka v oddělení pro úřední kontroly v potravinovém řetězci

28. 3. 2024 0 Comments

  • Plný úvazek
  • Praha
  • Mzda: od 30.780 Kč do 45.420 Kč
  • VŠ – magisterský studijní program
  • Telefon: +420 221 812 036

Web Ministerstvo zemědělství

Přijďte k nám pracovat.

–        Tvorba celostátní koncepce dozoru nad trhem s potravinami.

–        Zajištění agendy vyplývající z požadavků nařízení (EU) č. 2017/625 o úředních kontrolách.

–        Koordinace dozorových orgánů, pokud jde o problematiku úředních kontrol, potravinářské výroby a bezpečnosti potravin.

–        Vývoji a úprava právních předpisů ČR a EU v oblasti potravinového práva.

–        Implementace unijních předpisů, které se týkají výroby, obchodní úpravy a prodeje potravin do zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a do příslušných prováděcích vyhlášek.

–        Zastupování České republiky při jednáních s potravinářskou problematikou v orgánech Evropské rady, Evropské komise a Codexu Alimentarius.

–  Aktivní komunikace s odbornou veřejností.

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.