Odborný rada – vedoucí Zkušební stanice Hradec nad Svitavou

30. 4. 2024 0 Comments

Web Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Vedoucí zkušební stanice řídí zkušební činnost na úseku zkoušení odrůd a veškerý
provoz pracoviště.

Odpovídá za řádné hospodaření s finančními prostředky ZS v souladu s vnitřními
předpisy ústavu, správu majetku, jeho ochranu a ostrahu.

Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví,
požární ochranu ZS.

Odešlete životopis nebo jakýkoli jiný relevantní soubor. Max. velikost souboru: 256 MB.